Fællesspisning

flere gæster               nogle af gæsterne

 Anders byder velkommen              den skønne Viola er også med