Fællesspisning

DER SØGES FRIVILLIGE TIL MADLAVNING, BORDDÆKNING OG OPRYDNING

Forår og efterår spiser vi sammen sidste onsdag i måneden.

Lige nu er der sommerpause, men første fællesspisning finder sted onsdag den 28. september kl. 18 i Kirke- og Kulturladen. 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Tilmelding til Kirsten Schwartz 2160 9138 eller på mail til fruschwartz@cg1.dk senest mandag i samme uge som spisningen finder sted.