Page
Menu
News

Velkommen til Grevinge Kirke

Du er her:   Hjem > Fakta om Grevinge Sogn

Fakta om Grevinge Sogn

 

Der oplyses følgende om embedet:

Grevinge kirke ligger i Grevinge pastorat i det naturskønne Odsherred. Grevinge sogn har Grevinge skov, Sidinge fjord og Lammefjorden tæt på. Hele Odsherred er som den første i Danmark blevet godkendt til en Geopark under Unesco.

Kirke, kirkelade og præstegård er beliggende i landsbyen Grevinge og sognet rækker vidt geografisk.

Grevinge by ligger tæt på rute 21, der er bl.a. en dagligvarebutik og bager i Grevinge by og Idrætshal i Herrestrup og et forsamlingshus få km væk. Der er få km. til de nærmeste to folkeskoler, til Odsherred Gymnasium, Produktionsskole og til et butikscenter.

Grevinge kirkes pastorat er et landsogn med 2.515 indbyggere hvoraf 2.109 er folkekirkemedlemmer per 1. jan. 2019. Medlemmerne er overvejende grundtvigianske.  Demografisk er de største aldersgrupper pt. medlemmer i aldersgruppen 17-25 og 40-80 år.

Kirken er en middelalderkirke fra 1100-tallet og blev sidst restaureret i 1972/1973.

Det er en fuldtids præstestilling som kirkebogsførende og med begravelsesmyndighed med bopælspligt i sognet der er ledig pr. 1. juli 2019.

Præstestillingen er blevet ledig, da vores præst og provst i gennem 36 år er gået på pension.

Præsteboligen fra 1954 er pt. i gang med en større renovering, så den fremstår tidssvarende. Den forventes færdig til indflytning den 1-7-2019.

Grevinge menighedsråd er et aktivt samarbejdende råd, der har en vision om at Grevinge Kirke og Kultur  skal være med til at skabe sammenhængskraft i lokalsamfundet.

Visionen er med den nyopførte kirkelade at udvikle Grevinge Kirke og Kultur til samlingsstedet for sognet og at udvikle og udvide kirken og kulturlivet.

Menighedsrådet har påbegyndt arbejdet med at være en større del af lokalsamfundet ved at være aktive deltagere i områdets Sankt Hans arrangement, for tredje år deltage i en Landsbydag/sommerfest, et julehjerteprojekt i Grevinge i december måned og at samarbejde med lokale netværksgrupper.

For et par år siden oprettedes der ved kirken Grevinge gospelkor under ledelse af Maud Kofod, hvor ca. 30 voksne og børn mødes på tirsdage i sæsonen for at øve. Ved f.eks. Kyndelmisse, påske og jul medvirker koret i gudstjenesterne.

Ligeledes er vi begyndt på at have dagpleje og børnehavebørn til en speciel julebørnegudstjeneste for dem i øjenhøjde.

Der er til embedet knyttet en særlig forpligtelse til undervisning af provstiets konfirmander med særlige undervisningsbehov. I sognet ligger Herrestrup Skole- og Videnscenter, som er en specialskole for normalt begavede børn med indlæringsvanskeligheder knyttet til ADHD-og autismespektret. Derudover er der konfirmander med særlige undervisningsbehov som går på Vig skole, som har specialundervisningstilbud til børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder. Der er undervisning af minikonfirmander og konfirmander for børn og unge bosiddende i sognet.

Der er arbejdet med anderledes gudstjenester og 2018 blev der afholdt en friluftsgudstjeneste i sensommeren på byens naturgrund Sanselunden. Der er oprettet en Læsekreds og en Filmklub. I de sidste par år har Arrangement og Koncertudvalget planlagt et arrangement hver måned for sognets beboere. Dette udvalg ser vi frem til at vores nye præst bliver en aktiv del heraf.

Udover de ting, der er sat i gang i de sidste par år, er visionen, at den nyopførte Kirkelade skal bruges mangfoldigt, f.eks. til kirkecafé, fællesspisning, kirkehøjskole, nørkleklub, kunstudstillinger, begravelseskaffe, bryllupsreception m.m. Hvad der skal iværksættes glæder vi os til at drøfte sammen med dig.

Vi vil gerne sammen med dig optimere besøgstallet til gudstjenesterne, hvor i sær vores anderledes gudstjenester eller koncerter ved f.eks. Kyndelsmisse, Kirkemusikfestivalugerne, sommertid og juletid er velbesøgte.

Vi har for nylig oprettet et gudstjenesteudvalg, som sammen med dig bl.a. skal arbejde med at inddrage menigheden aktivt i gudstjenesten.

Vi vil gerne sammen med dig se på, hvorledes vi fremover skal kommunikere til menigheden. Er det via hjemmeside og et kirkeblad i papirform eller på en hel anden måde?

Vi vil gerne have et øget fokus på diakoni i sognet.

Vi er kun i opstartsfasen på flere felter og ser frem til sammen med dig at række ud i lokalsamfundet, tænke nyt om at være kirke, at udvikle højmessen og andre gudstjenester og at forkynde evangeliet i en nutidig virkelighed på hverdagsdansk.

 

 

 

top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

 rundt i kirken

 

Se nyt om minikonfirmander under overskriften til venstre.

 

 Det sker

Onsdag, d. 20. marts Hans Anker Jøgensen

 

Hans Anker Jørgensen

 

Hans Anker og Flemming

Hans Anker Jørgensen læser op og Flemming Hjort spiller til 

 

 

Nørkle:

I morgen kl. 13.30 mødes vi på Grevinge Center, hvor der er mulighed for at strikke, hækle, lave perler eller bare være sammen med andre og drikke kaffe eller te.

Du skal være så velkommen, hvad enten du kan/vil lave noget eller måske have lagt et par bukser op. 

 

Skærtorsdag, d. 18. april vil gospelkoret deltage i påskegudstjenesten klokken 10.00

 

Tirsdag, d. 7. maj klokken 19.00 er der sangaften med Maud og koret og det foregår stadig i kirken

 

I juni har vi ikke fast nogle arrangementer endnu men forhåbentlig kan vi i løbet af den måned melde en dato ud for indsættelse af vores nye præst. 

 

Sommerkoncert:

Torsdag, d. 25. juli kl. 11 vil vi afholde vores sommerkoncert, I år er det en gruppe, der hedder Danske Horn, der vil spille for os. Nogle af jer kender allerede en af musikerne, nemlig Ole Andersen, som spiller trompet og som vi sidst hørte til vores tårnkoncert. Alle musikerne i denne gruppe er nuværende eller tidligere professionelle musikere.

Der vil  - efterhånden som tiden nærmer sig - komme flere oplysninger om det enkelte arrangement, både her og i Ugeavisen.

 Et helt specielt tilbud til alle i vores provsti

  

OBERAMMERGAU 2020

-En helt særlig provstirejse

Kom med på en 4-dages rejse om cirka halvandet år til passions- spillene i Oberammergau den 4.-7. juni 2020. - En forlænget weekend i forbindelse med Grundlovsdag.

 

Passionsspilllene i Oberammergau går helt tilbage til 1633 og spiller hvert 10. år for fulde huse. Mere end 2.000 mennesker fra byen bringer historien om Jesus fra Nazaret til live i den fantastiske fem timer lange forestilling.

 

Rejsen, der også slår et smut omkring Wittenberg, er planlagt i samarbejde med Unitas rejser og

kommer til at koste 6000,- per person.

Den bydes ud i hele Ods og Skippinge Provsti. Tilmeldingsfrist er 1. marts.

Læs mere om rejsen på www.unitasrejser.dk.

 

Arrangementer i foråret 2019:

 

Læseklub 

Nu er læseklubben startet og vi er blevet enige om, at fortsætte med sidste tirsdag i hver måned, men nu fra kl. 12 - 15

Når vi har læst bogen  tager vi først et kort runde, hvor vi fortæller hinanden hvad vi synes om månedens bog og derefter en runde hvor vi fortæller, hvad vi gerne vil drøfte fra bogen.

Til sidst drøfter vi de forslåede temaer.

Undervejs er der kaffe, te og brød.

 

 Filmklub:

Vi bliver desværre nødt til at aflyse vores filmklub p.gr.a. byggeri. Vi havde håbet, at vi kunne bruge halvdelen af konfirmandlokalet under byggeriet, men det er desværre ikke muligt, og da vi ikke ønsker at sidde midt i byggerod, er vi nødt til at aflyse og først starte op igen i 2019.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login