Page
Menu
News

Velkommen til Grevinge Kirke

Du er her:   Hjem > Fakta om Grevinge Sogn

Fakta om Grevinge Sogn

 

Der oplyses følgende om embedet:

Grevinge kirke ligger i Grevinge pastorat i det naturskønne Odsherred. Grevinge sogn har Grevinge skov, Sidinge fjord og Lammefjorden tæt på. Hele Odsherred er som den første i Danmark blevet godkendt til en Geopark under Unesco.

Kirke, kirkelade og præstegård er beliggende i landsbyen Grevinge og sognet rækker vidt geografisk.

Grevinge by ligger tæt på rute 21, der er bl.a. en dagligvarebutik og bager i Grevinge by og Idrætshal i Herrestrup og et forsamlingshus få km væk. Der er få km. til de nærmeste to folkeskoler, til Odsherred Gymnasium, Produktionsskole og til et butikscenter.

Grevinge kirkes pastorat er et landsogn med 2.515 indbyggere hvoraf 2.109 er folkekirkemedlemmer per 1. jan. 2019. Medlemmerne er overvejende grundtvigianske.  Demografisk er de største aldersgrupper pt. medlemmer i aldersgruppen 17-25 og 40-80 år.

Kirken er en middelalderkirke fra 1100-tallet og blev sidst restaureret i 1972/1973.

Det er en fuldtids præstestilling som kirkebogsførende og med begravelsesmyndighed med bopælspligt i sognet der er ledig pr. 1. juli 2019.

Præstestillingen er blevet ledig, da vores præst og provst i gennem 36 år er gået på pension.

Præsteboligen fra 1954 er pt. i gang med en større renovering, så den fremstår tidssvarende. Den forventes færdig til indflytning den 1-7-2019.

Grevinge menighedsråd er et aktivt samarbejdende råd, der har en vision om at Grevinge Kirke og Kultur  skal være med til at skabe sammenhængskraft i lokalsamfundet.

Visionen er med den nyopførte kirkelade at udvikle Grevinge Kirke og Kultur til samlingsstedet for sognet og at udvikle og udvide kirken og kulturlivet.

Menighedsrådet har påbegyndt arbejdet med at være en større del af lokalsamfundet ved at være aktive deltagere i områdets Sankt Hans arrangement, for tredje år deltage i en Landsbydag/sommerfest, et julehjerteprojekt i Grevinge i december måned og at samarbejde med lokale netværksgrupper.

For et par år siden oprettedes der ved kirken Grevinge gospelkor under ledelse af Maud Kofod, hvor ca. 30 voksne og børn mødes på tirsdage i sæsonen for at øve. Ved f.eks. Kyndelmisse, påske og jul medvirker koret i gudstjenesterne.

Ligeledes er vi begyndt på at have dagpleje og børnehavebørn til en speciel julebørnegudstjeneste for dem i øjenhøjde.

Der er til embedet knyttet en særlig forpligtelse til undervisning af provstiets konfirmander med særlige undervisningsbehov. I sognet ligger Herrestrup Skole- og Videnscenter, som er en specialskole for normalt begavede børn med indlæringsvanskeligheder knyttet til ADHD-og autismespektret. Derudover er der konfirmander med særlige undervisningsbehov som går på Vig skole, som har specialundervisningstilbud til børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder. Der er undervisning af minikonfirmander og konfirmander for børn og unge bosiddende i sognet.

Der er arbejdet med anderledes gudstjenester og 2018 blev der afholdt en friluftsgudstjeneste i sensommeren på byens naturgrund Sanselunden. Der er oprettet en Læsekreds og en Filmklub. I de sidste par år har Arrangement og Koncertudvalget planlagt et arrangement hver måned for sognets beboere. Dette udvalg ser vi frem til at vores nye præst bliver en aktiv del heraf.

Udover de ting, der er sat i gang i de sidste par år, er visionen, at den nyopførte Kirkelade skal bruges mangfoldigt, f.eks. til kirkecafé, fællesspisning, kirkehøjskole, nørkleklub, kunstudstillinger, begravelseskaffe, bryllupsreception m.m. Hvad der skal iværksættes glæder vi os til at drøfte sammen med dig.

Vi vil gerne sammen med dig optimere besøgstallet til gudstjenesterne, hvor i sær vores anderledes gudstjenester eller koncerter ved f.eks. Kyndelsmisse, Kirkemusikfestivalugerne, sommertid og juletid er velbesøgte.

Vi har for nylig oprettet et gudstjenesteudvalg, som sammen med dig bl.a. skal arbejde med at inddrage menigheden aktivt i gudstjenesten.

Vi vil gerne sammen med dig se på, hvorledes vi fremover skal kommunikere til menigheden. Er det via hjemmeside og et kirkeblad i papirform eller på en hel anden måde?

Vi vil gerne have et øget fokus på diakoni i sognet.

Vi er kun i opstartsfasen på flere felter og ser frem til sammen med dig at række ud i lokalsamfundet, tænke nyt om at være kirke, at udvikle højmessen og andre gudstjenester og at forkynde evangeliet i en nutidig virkelighed på hverdagsdansk.

 

 

 

top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

 rundt i kirken

 Vigtigt:

Der er forkert telefonnummer i kirkebladet til præsten. Det rigtige er:

56 65 90 02

 

Det sker

 

Filmklubben starter op igen den 28. oktober 2019 kl .19.00 - se under "Filmklub" i menuen til venstre.

 

Fællesspisning i Kirke- og Kulturladen

Onsdag d. 30. oktober blev en stor succes.

56 betalende gæster og meget lækker mad.

Husk at sætte kryds ved d. 27. november, som er næste gang for fællesspisning.

  et udpluk af gæsterne         flere gæster

 

 gæster    gæster

 

 viola og anders

 

 

 

Fællessang og menighedsmøde i Kirke- og Kulturladen onsdag d. 6. nov. kl. 19-21

Hør lidt om vores arbejde det forgangne år og visioner for fremtiden.

Syng årstidens sange sammen med organist Daniel Abildgaard og sognepræst Anders Tangaa Jensen.

Der serveres kaffe, te, brød undervejs.

 

Fællesspisning i Kirke- og Kulturladen

Onsdag d. 27. nov. kl.18.00

Dagens servering filippinsk gryderet og onsdagens kage

50 kr. for voksne og 25 kr. for børn på 2-14 år

Tilmelding og køb af spisebillet senest d. 22. nov. kontakt  Kirsten Schwartz 2160 9138 eller på mail fruschwartz@cg1.dk

 

Familiegudstjeneste og julefrokost

Søndag d. 1. december kl. 11.00 Familiegudstjeneste i kirken

Efterfølgende julefrokost i vores Kirke - og Kulturlade  kl. 12.30.

Alle er velkomne.

Man skal tilmelde sig til Kirsten Schwartz på 2160 9138 eller på mail fruschwartz@cg1.dk senest onsdag d. 27. nov.

Frokosten vil koste 50 kr. for børn og 100 kr. for voksne.

 

FRIVILLIGE TIL FÆLLESSPISNING

Kunne du tænke dig en gang i mellem at være frivillig hjælper til enten borddækning, madlavning eller oprydning ved vores fællesspisningsarrangementer i Kirke-og Kulturladen i Grevinge, så send en sms til Kirsten på 21609138 eller en mail på fruschwartz@cg1.dk

 

 

           Kirkemusikfestival

Tommy CorfixenTommy Corfixen synger LeonardKenneth Reiner Cohen sammen med vores egen organist Kenneth Reiner

 

Leonard Cohen musikEn hel fuld kirke til en meget betagende og gribende musikgudtjeneste med tekster og musik af Leonard Cohen.

     

 

 

Cohens særlige magiske musik og tekster vil med garanti skabe den særlige atmosfære i kirken, som duoen er så kendt for at kunne skabe.

Cohens musik er legendarisk.  Sange som Suzanne, First we take Manhatten, If it be your will, Like a bird, Dance me to the end of love, og monsterhittet Hallelujah, har alle glimt af det guddommelige, der spejler og fortæller os, lige nøjagtig hvor vi er.  Midt i livet med os selv, med kærligheden og med alle de glæder og sorger vi deler med hinanden.

Kenneth og Tommy leverer musik af højeste kunstneriske kvalitet, lige der hvor musikken og Gud går i dialog og taler sammen i kærlighed.

 

 

Sigurd Barret kommer til Grevinge

Lørdag, d. 23. november kl. 12

vil Sigurd Barret synge salmer for både store og små. Vi er 4 kirker, som er gået sammen, og vi har hver 60 pladser, som bliver fordelt efter først til mølle princippet.

Henvendelse til Lene Sødring, tlf. 23 21 90 11 eller mail: lensodring@gmail.com

 

 

Konfirmation 2020: 3. maj og 10. maj i Grevinge kirke kl.10

 

 

 

top
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login