Page
Menu
News

Velkommen til Grevinge Kirke

Du er her:   Hjem > Fotoarkiv fra tidligere år > Fotos fra 2019

Fotos fra 2019

 Julekoncert

d. 3. december 2019

 

Grevinge Gospelkor

under ledelse af Maud Kofod

 

Brejninge Børne- og Ungdomskor under ledelse af Heidi Montan

 

 

 

Koncert med 

Sigurd Barett

d. 23. november 2019

   Dagens hovedperson Sigurd Barett 

   Sigurd Barett og medspiller Eskild Dohn 

  Kirken var fyldt til koncerten 

 

 Børnene satte sig oppe foran alteret. 

 

  Arrangementet var en fejring af salmebogens 450. års jubilæum - ind imellem 

  klædte Eskild sig ud og skulle agere salmedigter - her B. S. Ingemann. 

 Arrangementets afslutning efter en fornem koncert.

 

 

 

 

Indsættelse af Grevinge Sogns 

nye præst Anders Tangaa Jensen

søndag d. 18. august 2019

 

Anders Tangaa Jensen lytter til provst Karin Bundgaard Nielsen (skjult) indsættelsestale.

Anders Tangaa Jensens første prædiken efter indsættelsen.

Grevinge Familiegospel deltog også i indsættelsesgudstjenesten og her lytter et par af den yngre menighed andægtigt til musikken.

Grevinge Sogns nyindsatte præst Anders Tangaa Jensen efter gudstjenesten i følgeskab med provsten og 10 andre kolleger fra provstiet.

Grevinges nye præst er sang-glad og receptionsgæsterne får her en prøve på færdighederne.

Fuldt hus til receptionen i den ny Kirke- og Kulturlade

 

 

 Visitats af  biskop 

Peter Fischer Møller

10. november 2019

 

   Biskop Peter Fisher Møller

 

  Formand for Grevinge Sogns Menighedsråd Kirsten Schwartz

  Birthe Slott, Skolerne i Odsherred

  Gæster til visitatsen i Grevinge Kirke- og Kulturlade

 

 Oprindelig betydning af ordet VISITATS:  Officielt inspektionsbesøg, som en provst eller biskop aflægger i sognet som led i tilsynet med et sogns kirkebygninger, præstens embedsførelse m.m.

I dag døftes bl.a. folkekirkens betydning og samspil med lokalsamfund og institutioner.

 

Kirken pyntet til høstgudstjeneste

15. september 2019

 

 

 

Første høstfest i den nye Kirke- og Kulturlade

d. 28. september 2019

Musik og dans til høstfesten

 

 

 

Kyndelmisse 3. februar 2019

Musikanter til Kyndelmissegudstjeneste

Musikanter til Kyndelmissegudstjeneste

 

Fakkeloptog til Sanselunden

 

Fakler og lysposer placeret ved Grevinge sø

 

Fakler ved Grevinge sø

 

 

Indvielse af mindesten

23.februar 2019

 

 

 

 

 

 

Minikonfirmander 2019

Karin med alle minikonfirmander

 

Karin ved alteret

 

Karin ved døbefonden

 

 

Orgelet i Grevinge Kirke er blevet renset

 

 

 

 

 

Orgelet samlet igen efter rensning

 

 

KONFIRMATION

Søndag d. 12 maj 2019

 

 

 

ORDINATION AF GREVINGE SOGNS

NYE PRÆST I ROSKILDE DOMKIRKE

MANDAG D. 8. JULI 2019

 

Grevinge Sogns nye præst Anders Tangaa Jensen efter ordinationen flankeret af provst Karin Bundgaard Nielsen (tv) og formanden for menighedsrådet i Grevinge  Kirsten Schwartz.

Anders Tangaa Jensen flankeret af en del af menighedsrådets medlemmer.

 

BILLEDER FRA SOMMERKONCERTEN

D. 25. JULI 2019 MED

DANSK HORN

 

Endnu er kirken ikke fyldt - der mødte mellem 45-50 tilhørere frem.

Tilhørere kunne følge med på storskærm via tekst og billeder.

som Ole Andersen fortalte levende om.

 

2 fantastiske lurblæsere.

 

Ole Andersen på signalhorn.

 

Der deltog også tilhørere med div. rytmeinstrumenter.

Ikke alle mand af Danske Horn er lige tydelig afbilledet.

Det efterfølgende lille traktement i æblehaven var vellykket.

top
Page
Menu
News
Page
Menu
News

PÅSKEBLOMST, HVAD VIL DU HER?

1 Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?

2 Ej i liflig sommerluft
spired du på blomsterstade,
ej så fik du rosens duft,
ikke liljens sølverblade;
under vinterstorm og regn
sprang du frem i golde egn,
ved dit syn kun den sig fryder,
som har kær, hvad du betyder.

3 Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?

4 Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde;
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.

5 Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger,
og som ved et underværk
den mig hæver, vederkvæger:
Hanegal og morgensang,
synes mig, af den udsprang;
vågnende jeg ser de døde
i en påske-morgenrøde.

6 Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han, som svor os bod for vånde.

 

top
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login