Gospelkor

Vi startede med et familiegospelkor i 2017 med Maud Kofoed, som korleder.

Vi starter op igen til efteråret. Den nærmere dato kommer snarest..

Vi synger 'en gang om ugen, og foreløbig er der planlagt en koncert d. 10. december 2017.

Du/I er meget velkomne til at deltage.

Henvendelse til Anne-Merete Løvgreen tlf. 29 84 70 99 eller

mail:  am.loevgreen@mail.dk

Hvis du vil vide mere om vores korleder, kan du her gå på hendes hjemmeside.

www.maudkofod.dk