Grevinge Gospelkor

ØVEAFTEN  TIL OG MED 13. APRIL AFLYST!

Grevinge Gospelkor synger hver mandag kl. 19.15-21.00 i Grevinge Kirke under ledelse af Maud Kofoed.

Denne sæson er der en pris på kr. 200/deltager. 

Mere information kan hentes hos Merete Løvgreen tlf. 29 84 70 99

Fotos fra sangaften med gospelkoret den 7. maj 2019