Konfirmander

KONFIRMATIONERNE I 2021 FINDER STED LØRDAG DEN 24. APRIL OG SØNDAG DEN 2. MAJ – BEGGE DAGE KL. 10.

Hvis jeres konfirmand er elev på Herrestrup Skole og Videnscenter eller specialklasserne på Vig Skole og skal konfirmeres i 2021, bedes I kontakte sognepræst Anders Tangaa Jensen for nærmere information.

KONFIRMANDTILMELDINGEN FOREGÅR DIGITALT VIA TO LINKS:

1) Selve konfirmandtilmeldingen foregår via dette link:https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

2) Efter at konfirmanden er tilmeldt på ovenstående link, kan I benytte dette link til at vælge dato, give diverse tilladelser og lign.

https://konfirmand.kirkenettet.dk/Account/Login?ReturnUrl=%2F

2022

Konfirmation lørdag den 7. maj og søndag den 15. maj. Begge dage kl. 10.00.

Der træffes særlig aftale vedr. konfirmanderne fra Herrestrup Skole og Videnscenter.