MKirkelige handlinger

 

 
 

Dåb, konfirmation, vielse og begravelse / bisættelse

 

Sådan gør du…

Fødsel:

Fødselsanmeldelsen, som kan hentes eller udfyldes digitalt på www.personregistrering.dk 
– sendes til sognepræsten. Er forældrene ugifte, kan omsorgs- og ansvarserklæringen rekvireres samme sted

og skal sendes sammen med fødselsanmeldelsen.

 

Navngivning: Barnet skal navngives senest 1/2 år efter fødslen.

Navngivning ved dåb: Aftales med sognepræsten i den kirke, man ønsker, dåben skal afholdes.

Navngivning uden dåb: Blanketten hentes på www.personregistrering.dk 

 

Navneændringer: For navneændringer i forbindelse med vielse betales der ikke gebyr.

Blanketten hentes som ovenstående – og sendes til sognepræsten.

Andre navneændringer rekvireres samme sted og sendes til præsten i bopælssognet. Navneændringsgebyret som pr.01.01.2011 er kr. 470,- kan betales elektronisk på www.personregistrering.dk  – eller på posthuset. Kvitteringen vedlægges navneændringsblanketten. Sagsbehandlingen påbegyndes først, når gebyret ER betalt.

 

Vielse: Kontakt sognepræsten. Før vielsen kræves der en prøvelsesattest, som har en gyldighed på 4. mdr.
Borgerservice i bopælskommunen udsteder attesten

 

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab: Kontakt sognepræsten. For vielser i udlandet, skal vielsen forinden være registeret i bopæls- eller udrejsekommunen. Man kan ikke få foretaget gebyrfri navneændring i forbindelse med kirkelig velsignelse.

 

Dødsfald skal anmeldes snarest muligt til sognepræsten i afdødes bopælssogn. Dødsattesten bliver
udleveret af lægen.

 
Dåb:
I Grevinge Kirke finder dåb sted under gudstjenester på søndage og andre helligdage med undtagelse af juleaften og langfredag.
 
Ønsker du at få dit barn døbt – skal du kontakte sognepræsten for at aftale en dag hvor I kan mødes og tale om dåben, og naturligvis for at aftale dagen for dåben. Dette gælder også for børn, der ikke er født i sognet.
 
Husk at medbringe navne og adresser på fadderne, samt barnets CPR.nr. Navngivning i forbindelse med dåb skal ske senest 6 mdr. efter fødslen.
 
Navngivning kan anmeldes digitalt, men kun i forbindelse med anmeldelse af fødsel. Ønsker du navngivning uden dåb, skal dette ske senest 6 mdr. efter fødslen.
 
Navngivningsblanketten kan hentes på www.personregistrering.dk  eller hos sognepræsten.
 
Blanketterne sendes til:
Sognepræst Jens Kirk,
tlf: 59 65 62 60
Mail: jkw@km.dk
Sognepræst Karin Wandall
Tlf. 60 59 95 12
kkw@km.dk
 
Konfirmation:
 
Konfirmantioner i 2019 vil finde søndag, d. 12. og søndag, d. 19. maj.
 
Konfirmationer finder normalt sted søndagen før og søndagen Bededag.
 
Vielse:
 
Ønsker du at blive viet i Grevinge Kirke, skal du kontakte sognepræsten og aftale dato og tid for vielsen, samt aftale tid for en vielsessamtale. Ved denne samtale skal du medbringe en prøvelsesattest, som fås ved henvendelse til Borgerservice i bopælskommunen. Den er gyldig i 4 mdr. Du skal også oplyse om navne og adresser på forloverne.
 
Hvis der skal foretages navneændring ved vielsen, som er gebyrfri, skal brudeparret i god tid henvende sig til kirkekontoetr. Navneændringsblanketten i forbindelse med vielsen kan hentes på www.personregistrering.dk  og sendes til:
 
Grevinge sogns kirkekontor: 
Sognepræst Jens Kirk,
tlf: 59 65 62 60
Mail: jkw@km.dk
Sognepræst Karin Wandall
Tlf. 60 59 95 12
kkw@km.dk
 
 
 
 
Vielse kan ikke finde sted på Højhelligdagene – juledag, påskedag, pinsedag samt langfredag.
Alle kan blive viet i Grevinge Kirke, forudsat at mindst den ene af parret er døbt og medlem af folkekirken. 
 
Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab:
Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab: Kontakt sognepræsten. For vielser i udlandet, skal vielsen forinden være registeret i bopæls- eller udrejsekommunen. Man kan ikke få foretaget gebyrfri navneændring i forbindelse med kirkelig velsignelse.
 
Begravelse / bisættelse:

Dødsfald skal anmeldes til sognepræsten i afdødes bopælssogn senest to hverdage efter dødsfaldet.
Sognepræsten eller bedemanden udleverer anmeldelsesblanketten. Denne kan også hentes på www.personregistrering.dk 
 
Kontakt præsten:
Kontakt sognepræsten for at aftale dato og tidspunkt for den kirkelige handling og for en samtale. Her fortæller sognepræsten om den kirkelige handlings og hjælper de pårørende med at vælge salmer og musik.
 
Kontakt graveren:
Gravsted på kirkegården og pyntning af kirken i forbindelse med begravelse/bisættelse aftales med graver Poul Andersen, der også kan orienterer om betaling og vedligeholdelse af gravstedet. 
 
Uden gejtlig medvirken:
Skulle afdøde ikke have ønsket gejstlig medvirken, skal dødsfaldet alligevel anmeldes til sognepræsten.