Oversigt over arrangemter efterår 2019

Arrangementer m.m. i Kirke-og Kulturladen og i kirken

                         September - december 2019

Foredrag og trylleri

Torsdag d. 26. september kl. 19-21 i Kirke og Kulturladen kommer eventyrer og tryllekunstner Jesper Grønkjær, der er medlem af Eventyrernes Klub, med foredraget ”Smilets ambassadør”. Der vil være kaffe, te og brød.

Provstiets indsamlingsprojekt

Torsdag d. 26. september kl.19.00 afholdes der møde i Odden præstegård om provstiets indsamlingsprojekt.

Spisning og dans

Lørdag d. 28. september kl. 18.00 – 24.00 er der spisning og dans. Der vil være en buffet med diverse og Ten Four med Maud Kofod spiller efter spisningen op til dans. Billet til arrangementet kan købes for 150 kr. per person ved henvendelse til kasserer Anne-Merete Løvgreen på 2984 7099 (se info på hjemmeside og i pressen, når tiden nærmer sig).

Kirkemusikfestivaluger

I ugerne 42 og 43 afholdes der kirkemusikfestival i provstiets kirker. I Grevinge kirke d. 9. oktober kl. 19 holder præst Tommy Corfixen og kirkens organist/pianist Kenneth Reiner en musikgudstjeneste med udgangspunkt i tekster og musik af Leonard Cohen

Filmklub

Mandag d. 28. oktober kl.19-21 starter Filmklubben op igen. Afhængig af deltagere vises filmen enten i mødelokalet eller i Kirke – og Kulturladen.

Fællesspisning

Onsdag d.30. oktober kl.18.00 starter vi en Spiseklub op med fællesspisning en gang om måneden. Vi håber på at der melder sig nogle frivillige til at stå derfor. Man skal tilmelde sig Spiseklubben og maden vil komme til at koste 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn.

Menighedsrådets beretning og visioner og fællessang med Kjærsgaard

Onsdag d. 6. november kl. 19.00-21.00 kan du høre menighedsrådets årlige beretning, om visionerne for den kommende tid. Kom med kommentarer, ideer, forslag til menighedsrådet. Du kan høre og synge sammen med brødrene Kjærsgaard.

Visitats med biskop Peter Fischer Møller

Lørdag d. 10. nov. kl. 10 er der fælles gudstjeneste for de sydlige kirker i provstiet, gudstjenesten holdes i Grevinge kirke. Biskop Peter Fischer Møller er prædikant. Efterfølgende skal menighedsrådene sammen med biskoppen arbejde med temaet ”Kirken i lokalsamfundet”. Vores nye Kirke og Kulturlade danner rammen for mødet.

Sigurd Barrett

Lørdag d. 23. nov. Kl. 12 i kirken kommer Sigurd Barrett med ”Sigurd synger salmer for store og små”. Deltagelse er gratis, men tilmelding efter først til mølle princippet hos Lene Sødring tlf. 23 21 90 11.

Filmklub

Mandag d. 25. november kl. 19-21 Filmklub.

Fællesspisning

Onsdag d. 27. november kl. 18.00 Spiseklub

Familiegudstjeneste og julefrokost

Søndag d. 1. december kl. 11.00 Familiegudstjeneste med efterfølgende julefrokost i vores Kirke - og Kulturlade  kl. 12.30. Alle er velkomne. Man skal tilmelde sig hos kasserer Anne- Merete Løvgreen på 2984 7099 og frokosten vil koste 50 kr. for børn og 100 kr. for voksne.

Julekoncert

Tirsdag d.3. december kl.19 er der julekoncert i kirken med Grevinge Gospelkor (under ledelse af Maud Kofod og pianist/organist Kenneth Reiner) og Bregninge – Bjergsted Børnekor under ledelse af Heidi Mortan .

Tårnkoncert

Lillejuleaften mandag d. 23. december kl.17 er der tårnkoncert. Medlemmer fra Nykøbings Stadsorkester under ledelse af Ole Andersen spiller julesalmer fra tårnet og bagefter synger vi julesalmer sammen i kirkerummet.