Velkommen til Grevinge Kirke

til Grevinge Kirke

 

       

                                               

                                               


                                               
 

Det vidste vi ikke....FØR NU!    


Kirkeskibet   “håbet “  

en kopi af linieskibet  “ Dannebrog “

    Folk i sognet

    HVAD FOREGÅR DER?

     læs omtaler

    arrangementer 2012

klik farveskift!

     læs omtaler

    arrangementer 2013

Se billedet af linieskibet “Dannebrog” og

læs, hvad Arne Gyldenkærne skriver om sin interessante opdagelse herunder!

Kirkeskibet i Grevinge Kirke 'Håbet”, kopi af linieskibet Dannebrog,

bygget på Orlogsværftet i 1848 - 50, blev Danmarks sidste linieskib.


Længde 55,5 m


Bredde 15,4 m


Dybdegang 7,I m


Besætning 330


Kanoner  61


Efter at have haft lejlighed til at studere skibet fra alle sider, er ens beundring for de store sejlskibe og for søfolkene, som kunne deres kram og giorde deres pligt under farefulde omstændigheder, steget til de store højder.


Tegnede det til storm eller orkan, skulle kaptajnen vide det i god tid, for at kunne foretage de nødvendige forberedelser. Hertil havde han kun barometret og  sin egen erfaring  og fornem-melse.


Rorgængeren havde et stort ansvar, skulle hele tiden holde skibet fri af de største kæmpe-bølger, da de kunne give skibet et sådant ryst, at matroserne oppe i riggen faldt ned. Men for at roret havde nogen virkning; måtte skibet  have fremdrift, og det var kaptajnens ansvar, at der var det nødvendigste sejl sat og i øvrigt  sørge for, at skibet befandt sig  så langt som muligt fra en kyst, som man kunne risikere at drive ind imod.


Med en stor dybdegang måtte man være påpasselig med at lodde havdybderne, så når kaptajnen skønnede, at der var risiko, satte han en erfaren mand ud over bovsprydet med lod og lodline påført favnemærker {en favn svarer til 1,88m}. Ordren lød på, hvor tit han skulle kaste loddet og trække op - for hvert femte - tiende minut eller mere, som man nu var nær land.


Kirkeskibet er i en god forfatning og burde egentlig stå i en glasmontre på midtergangen, så det kunne ses fra oven.


Polarforsker  og forfatter Peter Freuchen var i USA lokket til at deltage  i en Kvit eller Dobbelt  og fik til sidst et spørgsmål om riggen på et stort sejlskib. Han svarede korrekt og vandt den store pengesum.


En ekspert fra Flådens Museum var, af en af vore foreninger, inviteret til at fortælle om sejlskibene, ganske udmærket indtil han ytrede sig således: Denne Peter Willemoes blev berømt  og feteret, langt ud over hvad han var værd. Manden var jo dum, simpelt hen. Eksperten brugte ordet flere gange. Grunden til denne hårde bedømmelse var, at Willemoes havde stukket hovedet op over rælingen under kampen ved Siællands Odde, i stedet for at sende en skibsdreng op i riggen og holde udkig og så selv ligge og putte  sig.


Sagen er dog, at den ansvarshavende officer for et antal kanoner, havde brug for hele tiden at observere virkningen af skydningen og  se til, at ingen af besætningen udsattes for unødig risiko.

Og så må man ellers sige, at det var en meget uhøflig bemærkning - lige her i Odsherred.


Linieskibet Dannebrog var et meget stort skib, der stak  så dybt i vandet, at det ville skrabe bunden på det dybeste sted af Lammefjorden ved Audebo, hvis det havde sejlet der, og fra de høje master havde udkikken overblik over det halve Herred.


Navnet'Dannebrog" har linieskibet givet videre til det nuværende kongeskib.

                                    “ Håbet “ - kirkeskibet i Grevinge Kirke.

                                            Linieskibet “ Dannebrog “

Forside   I   Gudstjenester   I   Kirkebladet   I   Det sker   I   Links   I   Kontakt  I  Konfirmander   I  Minikonfirmander  I  18 idéer 2014