Velkommen til Grevinge Kirke

til Grevinge Kirke

 

       

                                               

 

 

   


                                               


                                               

 

     Kirkeskibet      -      DET  GODE  SKIB    “håbet”

    Folk i sognet

    HVAD FOREGÅR DER?

     læs omtaler

    arrangementer 2012

klik farveskift!

     læs omtaler

    arrangementer 2013

          “Håbet” er på plads under hvælvingerne i Grevinge Kirke.

   Det gode skib “Håbet” gik 10. maj i dok! Efter mange år som kirkeskib, ophængt i Grevinge Kirke,

    sejlede “Håbet” af sted til værft for at komme i dok.

    Det var på tide at få renset skibsskroget og få bragt orden i alle sejl og det meget tovværk, som

    et rigtigt sejlskib er udstyret med.

    Nu, halvanden måned senere, er “Håbet” tilbage på sin rette plads under hvælvingerne i Grevinge

    Kirke. Alt fra køl til mastetop er afrenset, skroget er nymalet og der er bragt orden i skibets rigning.

    Manglende kanoner er blevet fremstillet, så skibet nu fremstår armeret med over 50 kanoner bag de

    hvide kanonporte.

    På billedet herunder ses de fagfolk, der på fremragende vis har gennemført istandsættelsen af det

    gode skib “Håbet”:  Arne Gyldenkærne og Henning Hansen. En stor tak til  dem fra menighedsrådet!

    Transporten til lands fra kirke til dok og retur er foretaget på betryggende vis af tømrermester

    Bjarne Bruun. Også stor tak for en vigtig hjælp til ham.

Det gode skib “Håbet”  bringes på plads i Bjarnes bil så sikker transport tilbage til Grevinge Kirke er mulig.


Henning og Arne, som har udført restaureringsarbejdet med den allerstørste omhyggelighed, ses på billedet herunder.


Bjarne bistod også i kirken med ophængning, som det ses på de sidste billeder.

Forside   I   Gudstjenester   I   Kirkebladet   I   Det sker   I   Links   I   Kontakt  I  Konfirmander   I  Minikonfirmander  I  18 idéer 2014