praktiske tips - Grevinge Kirke

 

Praktiske Tips

FOTOGRAFERING.


Ved kirkelige handlinger i Grevinge kirke må der gerne fotograferes, når bare fotograferne bliver på deres pladser. For hvis fotograferne bevæger sig i rummet, virker de distraherende på andre kirkegængere og skaber uopmærksomhed om selve den kirkelige handling.

RINGNING.


Alle gudstjenester og kirkelige handlinger indledes med ringning efter de foreskrevne regler. Der kan være tale om ringning med én klokke eller med begge kirkens klokker på samme tid. I forbindelse med højtiderne kimes der aftenen før og på selve højhelligdagen (juledag, påskedag og pinsedag). Aftenen før Kristi himmelfarts dag kimes der, mens der ringes aftenen før Bededag.

Når der er koncerter eller andre arrangementer i kirken en hverdags aften, indledes disse også med fem minutters ringning.

I forbindelse med udsyngning fra hjemmet og indsættelse af kisten i kirkens kapel ringes der med kirkens klokke, mens rustvognen nærmer sig kirkegården.

KONFIRMATIONER.


Datoer for konfirmationer de kommende år:

                     

                                                                        2014:      11/5 + 18/5

                                                                        2015:      26/4 +  3/5

                                                                        2016:      17/4 + 24/4 

                                                                        2017:        7/5 + 14/5 

                                                                        2018:      22/4 + 29/4

Forside   I   Gudstjenester   I   Kirkebladet   I   Det sker   I   Links   I   Kontakt  I  Konfirmander   I  Minikonfirmander  I  18 idéer 2014

Januar 2017     Sognepræst Karin Wandall er sygemeldt indtil videre til sommer.

Henrik Bach fra Fårevejle vikarierer for hende.