Fællesspisning

Pga. COVID-19 er fællesspisningerne midlertidigt aflyst. Vi håber at vende tilbage med god mad og hyggeligt samvær til sognets beboere i efteråret 2021.