Grevinge Kirkegård

Grevinge Kirkegård passes i det daglige af kirkens gravere, der også kan kontaktes vedr. forhold omkring kirkegården.

Graver Karina Skafte Tlf.: 59 65 90 25

Mail: graverkontoret1@live.dk

Træffes på graverkontoret eller på kirkegården, bedst mellem kl. 9.00-9.30 samt 12.00-12.30. Mandag fri.

 
Vedtægt for Grevinge Kirkegård

Takstblad 2022 for Grevinge Kirkegård