Grevinge Kirkegård

Grevinge Kirkegård passes i det daglige af kirkens graver Poul Andersen og gravermedhjælper Berit Klausen, der også kan kontaktes vedr. forhold omkring kirkegården.

graverkontoret1@live.dk 

Telefon: 59659025
 
Mandag lukket, tirsdag til fredag kl.09 -10
 

Vedtægt for Grevinge Kirkegård

Takstblad for Grevinge Kirkegård