Grevinge Kirkegård

Grevinge Kirkegård passes i det daglige af kirkens gravere, der også kan kontaktes vedr. forhold omkring kirkegården.

graverkontoret1@live.dk 

Telefon: 59659025
 
Pt. lukket for personlig henvendelse på kontoret, men aftaler kan træffes på mail eller telefon.
 
Vedtægt for Grevinge Kirkegård

Takstblad for Grevinge Kirkegård