Gudstjeneste

Søndag den 24. april kl. 9 – Jens Kirk

  1. s. e. påske

Søndag den 1. maj kl. 10 – Anders Tangaa Jensen

  1. s. e. påske

Tirsdag den 4. maj kl. 19.30 - Anders Tangaa Jensen

Befrielsesandagt ved mindestenen i Herrestrup

Lørdag den 7. maj kl. 10 og 12 – Anders Tangaa Jensen

Konfirmation

Søndag den 8. maj kl. 10 – Anders Tangaa Jensen

  1. s. e. påske

Torsdag den 12. maj kl. 19 – Anders Tangaa Jensen

Bededags aften m. efterfølgende varme hveder i Kirke- og Kulturladen

Fredag den 13. maj – Ingen gudstjeneste

Bededag

Vi henviser til gudstjenesterne i Vallekilde-Hørve og Asnæs Kirker

Søndag den 15. maj kl. 10 – Anders Tangaa Jensen

  1. s. e. påske - Konfirmation

Søndag den 22. maj kl. 9 – Jens Kirk

  1. s. e. påske

Torsdag den 26. maj kl. 17 – Anders Tangaa Jensen

Kristi himmelfarts dag

Søndag den 29. maj kl. 10 - Ingen gudstjeneste

Vi arbejder i stedet på at tilbyde deltagelse i Himmelske Dages afslutningsgudstjeneste i Roskilde Domkirke kl. 10

Søndag den 5. juni kl. 10 – Anders Tangaa Jensen

Pinsedag

Mandag den 6. juni kl. 11 – Anders Tangaa Jensen

  1. Pinsedag – Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven

Onsdag den 8. juni kl. 19 – Anders Tangaa Jensen

Aftensang

 

Gudstjenester på Grevinge Plejecenter:

Onsdag den 23. februar kl. 14

Onsdag den 16. marts kl. 14

Onsdag den 20. april  kl. 14

Onsdag den 18. maj kl. 14

 

Ret til ændringer i gudstjenestelisten forbeholdes.