Gudstjenester

 

Søndag den 25. september 2022 kl. 10 – Anders Tangaa Jensen

  1. s. e. trin.

Høstgudstjeneste

 

Søndag den 2. oktober 2022 kl. 10 – Anders Tangaa Jensen

  1. s. e. trin.

 

Søndag den 9. oktober 2022 kl. 10 – Anders Tangaa Jensen

  1. s. e. trin.

 

Søndag den 16. oktober 2022 kl. 10 – Anders Tangaa Jensen

  1. s. e. trin.

 

Søndag den 23. oktober 2022 kl. 10.30 – Anders Tangaa Jensen

  1. s. e. trin.

 

Søndag den 30. oktober 2022 kl. 9 – Jens Kirk

  1. s. e. trin.

 

Søndag den 6. november 2022 kl. 14 – Anders Tangaa Jensen

Allehelgens dag

 

Onsdag den 9. november 2022 kl. 19 - Aftensang

 

Søndag den 13. november 2022 kl. 10 – Anders Tangaa Jensen

  1. s. e. trin.

 

Søndag den 20. november 2022 kl. 10 – Anders Tangaa Jensen

Sidste s. i kirkeåret

 

Søndag den 27. november 2022 kl. 11 – Anders Tangaa Jensen

  1. s. i advent – med efterfølgende adventsfrokost

 

Søndag den 4. december 2022 kl. 10 – Anders Tangaa Jensen

  1. s. i advent

 

Gudstjenester på Grevinge Plejecenter:

 

Onsdag den 21. september 2022 kl. 14

 

Onsdag den 12. oktober 2022 kl. 14

 

Onsdag den 16. november 2022 kl. 14

 

Ret til ændringer i gudstjenestelisten forbeholdes.