Ledige stillinger

Graver ved Grevinge kirke og kirkegård

Stillingen som graver ved Grevinge kirke og kirkegård er ledig til besættelse pr. 1. februar 2022 eller snarest derefter.

Ansættelse sker ved Grevinge Sogns Menighedsråd, beliggende Præstegårds Allé 2, 4571 Grevinge. Kirken ligger tæt ved offentlig transport og tæt på Rute 21. Der er udover graveren 1 fuldtidsansat gravermedhjælper på kirkegården.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

Vi forventer at du:

Vi kan tilbyde:

 

Det skal påregnes, at der er nogle vigtige administrative opgaver i Brandsoft kirkegårdssystem, som fx oprettelse af gravstedsbreve og tilbud, ajourføring af gravstedskartotek, udskrivning af regninger og ajourføring af det digitale kirkegårdskort.

Som ansat ved den danske folkekirke skal du være indstillet på at arbejde i weekenderne. Som ansat graver har du en 5-dages arbejdsuge og har ret til at holde to friweekender pr. kvartal.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillæg udgør årligt 27.635,53 kr. (nutidskroner)

Stillingen indplaceres i løngruppe 1, for ansøger der ikke har gartnerisk uddannelse.
Årslønnen aftales indenfor intervallet 299.784,24 kr. – 357.826,66 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 299.784,24 kr.

Stillingen indplaceres i løngruppe 2, for ansøgere med gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 292.103,12 kr. – 372.431,15 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 306.708,73 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 299.784,24 kr. (nutidskroner) årligt uden gartnerisk uddannelse og kr. 306.708,73 (nutidskroner) årligt med gartnerisk uddannelse, ved ansættelse på 37 timer  ugentligt

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Kirsten Schwartz på telefonnummer 21609138 / mail: 7265@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til mail: 7265fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. januar 2022 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 3/2022.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer forud for ansættelse.

Stillingsopslaget kan findes som pdf ved at klikke HER